Adviesvaardigheden voor externe adviseur

De vaardigheid om weerstanden bij adviezen aan management of externe klanten te traceren en op te lossen.

Deze training is gericht op praktische vaardigheden en oefenen via praktijkgerichte cases en simulaties. Hierbij worden acteurs ingezet zodat een nauwkeurige simulatie van allerlei praktijkvalkuilen en -trajecten kan plaatsvinden.

Cursusinhoud

De nadruk ligt hierbij niet op de inhoud van het advies, maar op de communicatieve zijde: hoe een technisch/commercieel advies over te dragen en geaccepteerd te krijgen.

Ingegaan wordt op de wijze van acquireren, het entreegesprek, uitwerken van adviezen en hoe deze adviezen geaccepteerd te krijgen.

 • Adviesrollen: Verschillen tussen intern en extern adviseren.
 • Adviesstijlen: De adviesstijl aanpassen aan de klant en de bedrijfscultuur.
 • De samenwerkingsrelatie met de externe klant opbouwen en onderhouden.
 • Weerstanden: Omgaan met weerstanden.
 • Conflicten oplossen: Conflicten vroegtijdig herkennen en klantvriendelijk oplossen.
 • Relationele vaardigheden: Actief luisteren, structureren en sturen van adviesgesprekken.
 • Gespreksinterventies:
  - Effectief gebruik van gespreksinterventies
  - Niveaus in communicatie
 • Diagnose: Modellen en structuren voor informatieverzameling en diagnosebepaling.
 • Intakevaardigheden: Inzicht, doorzicht en vertrouwen opbouwen.
 • Diagnosticeren: De diagnosefase en het contact onderhouden.
 • Klantgericht adviseren: Terugkoppeling van de opdracht en adviezen geaccepteerd krijgen.
 • Evaluatie: Follow-up activiteiten voor adviseurs en de afsluiting van een advies.

Programma

De cursus duurt 10 dagdelen, aaneengesloten inclusief de avonden (totaal 3 dagen).

Simulatie van een volledig adviesproces.

Een inleidende training met veel praktische cases.

Daarna wordt het geleerde in een simulatie tot uitvoering gebracht. Er wordt door de deelnemers gewerkt in kleine adviesteams.

Tijdens de simulatie onderhandelen de adviseurs met diverse personen met verschillende belangen. Deze situaties worden nauwkeurig geŽvalueerd.

De teams doorlopen een adviestraject met hun klanten en brengen een advies uit en trachten dit geaccepteerd te krijgen.

Deze training typeert zich doordat er een uitgebreide simulatie van 2 dagen met 3 extra acteurs in zit. De training is opgezet als inhouse training voor uw organisatie. Daarvoor komen we graag bij u langs voor een kennismaking en intake. Minimale groepsgrootte is 6 tot maximaal 12 deelnemers.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de training "Adviesvaardigheden voor externe adviseur"?

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Meer informatie

Gebruik onderstaand formulier voor meer informatie over deze training

Uw naam: Aanhef:
Functie:
Bedrijf:
Straatnaam: Nummer:
Plaats: Postcode:
Telefoon: Mobiel:
Fax:
Emailadres:
Training: Adviesvaardigheden voor externe adviseur